Lening Een lening is een overeenkomst, waarbij de kredietverstrekker een geldbedrag ter beschikking stelt aan een andere partij die de verplichting heeft om dit bedrag met rente in termijnen terug te betalen gedurende een bepaalde looptijd. Voor alle leningen die worden verstrekt, door bij het Bureau Krediet Registratie aangemelde dienstverleners, geldt dat deze geregistreerd worden. […]